• Fiets
 • Computer
 • Schoolreis
 • Schoolspullen

Algemene voorwaarden

Voorwaarden

 1. Kinderen hebben een actieve Ooievaarspas.
 2. Ouders verdienen niet meer dan 130% van de bijstandsnorm die voor hun geldt.
 3. Ouders vragen zelf de Participas, computerregeling en de schoolreisregeling aan via de website van KEI Rijswijk. Met vragen kunt u terecht bij KEI Rijswijk.
 4. Elk jaar kunnen ouders opnieuw een aanvraag doen, behalve voor de computer en de fietsregeling (éénmalig).
 5. KEI Rijswijk beoordeelt en communiceert per mail de uitslag van de aanvraag.
 6. Als u het niet eens bent met de beslissing kunt u éénmalig een herziening aanvragen bij het bestuur van KEI Rijswijk. De beslissing van het bestuur is definitief.
 7. Participas: in mei ontvangt u een brief met het verzoek de Participas via de website van KEI Rijswijk aan te vragen. Let op: dit kunt u tot de datum doen die in de ontvangen brief staat. De geldigheid van de pas staat op de Participas (3 jaar). Maar elk jaar dient er opnieuw budget te worden aangevraagd via de website van KEI Rijswijk.  
 8. Ouders/verzorgers kunnen financiële ondersteuning krijgen met een maximum jaarlijks bedrag:
  1. Voor de aanschaf van schoolspullen:
   • € 50,- voor kinderen op de basisschool
   • € 75,- voor kinderen op de middelbare school
   • € 250,- voor kinderen in groep 8 en in de brugklas
  2. Voor de aanschaf van sport/winterkleding geldt voor iedereen een maximaal bedrag van € 75,- per schooljaar.
 1. Schoolreisregeling: ouders/verzorgers kunnen de tegemoetkoming voor de schoolreis of werkweek aanvragen via de website van Kei Rijswijk. Daarbij wordt de factuur of de brief van de school waarin het bedrag voor de schoolreis/werkweek staat, meegestuurd.
 2. Onder de schoolreis op de basisschool valt ook het kamp in groep 8. Onder de werkweek vallen ook andere meerdaagse activiteiten in het voortgezet onderwijs (bijvoorbeeld een brugklaskamp) of een eventuele eendaagse schoolreis of excursie waarvoor kosten worden gevraagd.
  Is de schoolreis of werkweek duurder, dan zorgt de ouder voor het resterende bedrag al dan niet in overleg met de school.
 3. Ouders/verzorgers van schoolgaande kinderen en een laag inkomen kunnen een tegemoetkoming in de kosten voor een schoolreis of werkweek aanvragen. Per schooljaar is de hoogte van de tegemoetkoming; de daadwerkelijke kosten tot maximaal:
  • € 50,- voor de schoolreis op de basisschool
  • € 200,- voor de werkweek op de middelbare school/voortgezet onderwijs.
 4. Computerregeling: u kunt per kind éénmalig gebruik maken van deze regeling in de leeftijd van 10 tot en met 13 jaar. Onder computer verstaan wij ook: laptop, printer, Ipad. Het totale bedrag mag niet hoger zijn dan € 400 inclusief BTW. Aanvragen hoger dan € 400 worden niet in behandeling genomen.
 5. Fietsregeling: u kunt per kind éénmalig gebruik maken van deze regeling in de leeftijd van 10 tot en met 17 jaar.

KEI Rijswijk

Samen bouwen aan de toekomst van Rijswijkse kinderen!

Contact

Heb je nog vragen? We helpen je graag! Neem gerust contact op.

Logo KEI Rijswijk

logo KEI Rijswijk