• Fiets
 • Schoolreis
 • Computer
 • Schoolspullen

Algemene voorwaarden

Voorwaarden

 1. Kinderen hebben een geldig en actieve Ooievaarspas.
 2. Ouders verdienen niet meer dan 130% van de bijstandsnorm die voor hun geldt.
 3. Ouders vragen zelf de schoolspullenpas, computerregeling en de schoolreisregeling aan via de website van Kei Rijswijk. Met vragen kunt u terecht bij de consulent van Kei Rijswijk.
 4. Elk jaar kunnen ouders opnieuw een aanvraag doen, behalve voor de computer. Voor de schoolpasregeling ontvangen alle ouders een brief in juni waarmee zij een schoolspullenpas kunnen aanvragen.
 5. De consulent beoordeelt en communiceert per mail of brief de uitslag van de aanvraag met de betrokkenen.
 6. Als u het niet eens bent met de beslissing van de consulent kunt u eenmalig een herziening aanvragen bij het bestuur van Kei Rijswijk. De beslissing van het bestuur is definitief.
 7. Ouders/verzorgers kunnen financiële ondersteuning krijgen met een maximum jaarlijks bedrag:
  • Schoolspullenpas: de waarde van de Schoolspullenpas is € 50,- voor kinderen in het basisonderwijs, € 150,- voor kinderen in het voortgezet onderwijs en MBO-BOL en € 250,- voor kinderen in de brugklas.
  • Schoolreisregeling: ouders van schoolgaande kinderen en een laag inkomen kunnen een tegemoetkoming in de kosten voor een schoolreis of werkweek aanvragen. Per schooljaar is de hoogte van de tegemoetkoming: de daadwerkelijke kosten tot maximaal.
  • Werkweek: ouders van schoolgaande kinderen en een laag inkomen kunnen een tegemoetkoming in de kosten voor een schoolreis of werkweek aanvragen.
   Per schooljaar is de hoogte van de tegemoetkoming: de daadwerkelijke kosten tot maximaal:
   • € 50,00 voor de schoolreis op de basisschool
   • € 200,00 voor de werkweek op de middelbare school/voortgezet onderwijs.
 8. Schoolspullenpas: in mei ontvangt u een brief met het verzoek een schoolspullenpas via de website aan te vragen. Let op: dit kunt u tot de datum doen die in de ontvangen brief staat. De geldigheid van de pas staat op de schoolspullenpas.
 9. Computerregeling: u kunt per kind eenmalig gebruik maken van deze regeling in de leeftijdsperiode van 10 tot en met 13 jaar. Onder computer verstaan wij ook: laptop, printer, Ipad. Het totale bedrag mag niet hoger zijn dan €400 inclusief BTW. Aanvragen hoger dan €400 worden niet in behandeling genomen.
 10. Schoolreisregeling: ouders/verzorgers kunnen de tegemoetkoming voor de schoolreis of werkweek aanvragen via de website van de Stichting Kei Rijswijk. Daarbij wordt ook een factuur of de brief van de school waarin het bedrag voor de schoolreis/werkweek genoemd wordt, meegestuurd. Onder de schoolreis op de basisschool valt ook het kamp in groep 8. Onder de werkweek vallen ook andere meerdaagse activiteiten in het voortgezet onderwijs (bijvoorbeeld een brugklaskamp) of een eventuele eendaagse schoolreis of excursie waarvoor kosten worden gevraagd.
  Is de schoolreis of werkweek duurder, dan zorgt de ouder voor het resterende bedrag al dan niet in overleg met de school.

KEI Rijswijk

Samen bouwen aan de toekomst van Rijswijkse kinderen!

Contact

Heb je nog vragen? We helpen je graag! Neem gerust contact op.

Logo KEI Rijswijk

logo KEI Rijswijk