• Schoolspullen
  • Schoolreis
  • Fietsregeling
  • Computer

Over de Stichting Kei Rijswijk


Kei Rijswijk helpt Rijswijkse kinderen van 0 t/m 17 jaar binnen gezinnen met een minimuminkomen. Dit doen we door een bijdrage te leveren aan educatieve, sociale, sport- en cultuuractiviteiten.

Alle kinderen in Rijswijk krijgen zo dezelfde kansen. Want ieder kind, samen met leeftijdgenoten, doet mee met onze maatschappij.

Waarvoor kan je bij ons terecht? Bij Kei Rijswijk kan je diverse regelingen aanvragen: de schoolspullenpas, de computerregeling, de schoolreisregeling, de fietsregeling en de december regeling. Met deze regelingen maken kinderen aanspraak op materiële ondersteuning van en bij belangrijke (school)activiteiten.

Kei Rijswijk krijgt hulp van de Gemeente Rijswijk en werkt samen met diverse partners waaronder; Centrum voor Jeugd en Gezin, Welzijn Rijswijk, Trias, Bibliotheek aan de Vliet, alle Rijswijkse basisscholen en scholen voor voortgezet onderwijs.

“Samen bouwen aan de toekomst van Rijswijkse kinderen.“

Wat is er voor jou veranderd?

Simpel. Het is allemaal duidelijker en makkelijker geworden. Door de oprichting van Stichting Kei Rijswijk doe je aanvragen voor de regelingen op één plek. Deze website. Voorheen moest je hiervoor naar de verschillende instanties van de Gemeente Rijswijk.

Donaties & ANBI-status

KEI Rijswijk is aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat schenkingen en donaties die aan KEI Rijswijk worden gedaan aftrekbaar zijn van de inkomsten- en vennootschapsbelasting. Voor meer info over de ANBI-status download het jaarplan van KEI Rijswijk. Ook hoeven wij geen schenk- of erfbelasting te betalen over de giften die we ontvangen. Iedere schenking komt zo in z’n geheel ten goede aan het doel van de stichting.

“Stichting Kei Rijswijk bedankt de Diaconie van Rijswijk voor de donatie die zij gedaan hebben."

De consulent

Emma Kager,
Consulent

Emma heeft ruime ervaring bij de stichting Anton Constandse als coördinerend begeleider. Zij woont in Rijswijk en weet als moeder hoe belangrijk het is dat kinderen gewoon mee kunnen doen.


Het bestuur

Fons van den Broek,
Voorzitter

Fons heeft ruim 40 jaar op het Stanislascollege gewerkt als docent Nederlandse taal, als decaan en de laatste 10 jaar als directeur. Vanuit zijn werk heeft hij ervaren welk verschil de regelingen maken voor een kind.

Pardes Faiz,
Penningmeester

Zelf mag ik terugkijken op een mooie periode in mijn jeugd waarbij ik als kind opgroeide in de mooie stad Rijswijk. Dit gun ik ieder kind toe en daar draag ik graag mijn steentje aan bij. Dankzij mijn ruime financiële achtergrond en brede ervaring zal dit zeker lukken!

Luthmarnick Maria,
Secretaris

Luthmarnick is directeur van Sportief Besteed Groep en gelooft in de kracht van sport, cultuur en educatie. Hij ervaart steeds weer hoe kinderen met een klein beetje hulp, zelfstandig verder groeien.

Hanni van Waasdijk,
Algemeen bestuurslid

Mijn hele werkzame leven ben ik actief betrokken geweest bij mensen die het moeilijk hebben en een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Ik zet me binnen het sociaal domein in het bijzonder in om isolement tegen te gaan, kwetsbare ouderen een hart onder de riem te steken, jongeren serieus te nemen, mensen met een beperking te ondersteunen en kinderen te helpen daar waar nodig is. Iedereen verdient positieve aandacht en daarom ben ik bestuurslid bij KEI Rijswijk.

KEI Rijswijk

Samen bouwen aan de toekomst van Rijswijkse kinderen!

Contact

Heb je nog vragen? We helpen je graag! Neem gerust contact op.

Logo KEI Rijswijk

logo KEI Rijswijk